Mise

Naší vizí je svět, ve kterém lidé svobodně rozhodují o svých životech, svět, ve kterém lidé nejsou omezení nesvobodou, chudobou, nevzdělaností a diskriminací.

Jak a kde pomáháme

"Začalo to před 30 lety obyčejnou potřebou pomáhat, svoboda přinesla i pocit spoluodpovědnosti. Skupinka dobrovolníků přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže a doručí konkrétní pomoc do válek a krizových oblastí. Mnohé se změnilo, hodnoty zůstaly: Respekt a pokora k těm, se kterými a pro které pracujeme, sebevědomí a odvaha vůči světu, překážkám, politikům, tah na branku, orientace na výsledky a dopady. Rozrostli jsme se...

Jsme humanitární, rozvojovou, lidskoprávní, sociální a vzdělávací organizací, jejímž cílem je účinně pomáhat, měnit věci k lepšímu, bránit nespravedlnosti a podporovat sebevědomí jednotlivců, komunit, občanské společnosti. Věříme v právo lidí rozhodovat o svých životech, žít v důstojných podmínkách a mít garantována práva a svobody.

Putinova agrese proti Ukrajině je jakýmsi vrcholem pragmatických, silových a cynických proudů pohledu na svět a lidské životy, kterých na světě nesporně přibylo. Naproti tomu obrovská solidarita a jakási renesance poznání, že agresi nelze tolerovat a že svoboda, lidská práva a mír nejsou garantována a musíme o ně pečovat, ukazují, že hodnoty dobra postavené na pomoci, laskavosti, pravdě a lásce nezmizely, jen se nevyplácí zapomínat, že jsou tím nejdůležitějším, co máme."

Šimon Pánek, ředitel a zakladatel organizace Člověk v tísniMise & Vize

Vycházíme z myšlenek humanismu, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Naší vizí je svět, ve kterém lidé svobodně rozhodují o svých životech, ve kterém lidé nejsou omezení nesvobodnou společností, chudobou, nevzdělaností nebo diskriminací. 

POSKYTUJEME HUMANITÁRNÍ POMOC A BOJUJEME S CHUDOBOU

V době přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů poskytujeme humanitární pomoc. Pomáháme lidem zmírnit jejich utrpení, postavit se zpět na vlastní nohy.

Bojujeme s chudobou, jejíž příčiny vidíme v omezeních daných špatným přístupem ke vzdělání, přírodním zdrojům, zdravotní péči, nerovnému zacházení a diskriminaci či ve špatné správě věcí veřejných. Pomáháme lidem přizpůsobit se klimatickým změnám.

(Autor: PIN archiv)

PODPORUJEME OBČANSKOU SPOLEČNOST, SVOBODU A DEMOKRACII

Podporujeme nezávislé jednotlivce a skupiny, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi a jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. Chceme posílit občanskou společnost v zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Francisca Ramírez, vůdčí osobnost nikaragujského demokratického hnutí, jejíž odhodlané vystupování proti záborům půdy a autoritářskému režimu se stalo inspirací pro obhájce lidských práv v celé zemi. (Autor: Lukáš Bíba)


USILUJEME O SPOLEČNOST, KTERÁ JE OTEVŘENÁ, INFORMOVANÁ, ANGAŽOVANÁ A ODPOVĚDNÁ

Podporujeme rozvoj svobodných a odpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě, jsou schopni kriticky posuzovat informace a přispívat své komunitě.

Chceme se aktivně podílet na utváření společnosti, kde kulturní, etnické, rasové a jiné rozdíly jsou spíše zdrojem obohacení než konfliktu. Přinášíme svědectví lidí, s nimiž spolupracujeme i důležitá společenská a globální témata a informujeme o nich veřejnost.

Předškolní klub Člověka v tísni. (Autor: Iva Zímová)

SVOU PRÁCI ZAKLÁDÁME NA PARTNERSTVÍ, EFEKTIVITĚ, KVALITĚ A KREATIVITĚ

Snažíme se nacházet příčiny problémů a spolu s lidmi, kterých se týkají, je pomáháme odstraňovat. Podporujeme místní iniciativy a kapacity místních institucí i šetrné využívání zdrojů. Nepřicházíme s hotovými řešeními, pro plánování naší činnosti je nejdůležitější znalost místních potřeb. Pokud je to možné, snažíme se spolu s rozhodujícími autoritami a zástupci veřejnosti hledat systémová a dlouhodobá řešení.

Vykládka pomoci na západní Ukrajině. (Autor: Alyona Budagovska)

Usilujeme o reálný dopad. Hledáme pragmatický přístup, maximální účinnost a vyváženost nákladů a výsledků, kvalitu i inovaci. Rozsah našich aktivit, konkrétní oblasti a priority jsou stanoveny mírou naléhavosti a naší schopností něco skutečně změnit.

Kde všude pracujeme: